De tien meest gestelde vragen met antwoorden

  • Welke kinderen komen in aanmerking?

Onderpresterende kinderen van 9 tot 14 jaar bij wie er niet uit komt wat er inzit. Soms hebben deze kinderen een leerachterstand. Sommige leercentra richten zich op kinderen uit groep 6, 7 en 8. Andere op leerlingen uit de eerste twee klassen van het middelbaar onderwijs. Soms worden beide groepen bediend. Playing for Success is niet geschikt voor kinderen met gedrags- of leerstoornissen.

  • Waar kan ik mijn kind opgeven? 

Voor ouders is het niet mogelijk om uw kind rechtstreeks aan te melden. De deelnemende scholen bepalen welke kinderen in aanmerking komen. In de meeste gevallen loopt het contact via de Zorg Teams van de school.

  • Wat kost het voor kinderen om mee te doen? 

Voor de leerlingen zijn er geen kosten verbonden aan deelname.

  • Sporten de kinderen ook? 

Bij Playing for Success gaat het vooral om leerprestaties. Bewegen is geen hoofddoel, maar zeker niet onbelangrijk. Zo wordt er tijdens de ‘rust' bewogen op of rond het veld. Bij verschillende opdrachten speelt beweging ook een rol.

  • Is het ook voor meisjes? 

Meisjes voelen zich vaak net zo aangetrokken tot het voetbal als jongens. De verhouding tussen jongens en meisjes is dan ook vaak 50/50.

  • Hoe ziet een leercentrum er uit? 

Een leercentrum is een ruimte in een voetbalstadion: licht en luchtig, voorzien van een groot aanbod van moderne multimedia en uiteraard met heel veel materiaal van de clubs. Soms wordt de ruimte ook gebruikt voor andere doeleinden, steeds vaker is die speciaal ingericht voor Playing for Success. Tijdens de opdrachten wordt vaak het hele stadion gebruikt.

  • Mogen ouders er ook komen? 

Ouders zijn van harte welkom! Voor aanvang van het programma is er altijd een kennismaking met de ouders. Halverwege het programma worden ze uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen. Ook bij de feestelijke uitreiking van de certificaten mogen ouders natuurlijk niet ontbreken. Indien nodig is er tussentijds telefonisch of schriftelijk contact.

  • Hoe ziet het lesprogramma er uit? 

De leerlingen verblijven één keer per week 2 uur lang in het leercentrum. Het programma duurt dan 10 weken. Sommige centra kiezen voor dagprogramma's van 3 uur en een looptijd van 7 weken. Het totale programma bestaat altijd uit minimaal 20 uur. Het lesprogramma bestaat uit praktische opdrachten met veel aandacht voor taal, rekenen en omgang met computers. Denk aan het maken van een wedstrijdverslag, het berekenen van toeschouwersaantallen, interviews met spelers of het samenstellen van een team op basis van een vast budget. Elke bijeenkomst lijkt op een echte wedstrijd met een warming up, de eerste helft, de rust, de tweede helft en een cooling down. Tijdens de ‘rust' wordt er bewogen op of rond het veld.

  • Welke rol hebben voetballers bij Playing for Success? 

Dat verschilt per leercentrum. Vaak kan er via e-mail met spelers worden gecorrespondeerd of worden er interviews met spelers georganiseerd. Spelers en andere kopstukken van de club worden ook ingezet bij het uitreiken van de certificaten.

  • Wie begeleidt de kinderen? 

Een groep van maximaal 15 kinderen heeft minimaal drie begeleiders: leraren, leraren-in-opleiding of onderwijsassistenten (in opleiding). Minimaal één van hen is gekwalificeerd leraar primair onderwijs of voortgezet onderwijs (2e-graads).

Over PfS

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. 

Motivatie: Kinderen zijn van nature gemotiveerd om te leren. Negatieve ervaringen kan die motivatie verminderen en zorgen voor een verkeerd zelfbeeld. Het zelfvertrouwen neemt af en ze gaan er zelf in geloven dat ze niet goed kunnen leren. 

Inspiratie: Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school. 10 weken lang doen ze er zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Ze werken samen aan spannende opdrachten in een echte wow-omgeving. We zorgen ervoor dat ze zich weer bijzonder voelen en in zichzelf gaan geloven.  

Zelfvertrouwen: Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding en de bijzondere omgeving; Playing for Success daagt leerlingen uit, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en nemen hun schoolprestaties vaak vanzelf  toe.

Belegeiding: Naast beroepskrachten (leraren), zorgen enthousiaste stagiairs en stagiaires voor een persoonlijke begeleiding. Ook zij vinden het een uitdaging om  aan dit bijzondere programma mee te doen. Rolmodellen zetten zich met plezier in voor het leercentrum en de kinderen! Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren bij Playing for Success een feest is. Wij noemen het: leren met een WOW-factor.

 

Contact

Bezoekadres

De Graafschap
Stadion de Vijverberg 
Lijsterbeslaan 101A
7004 GN Doetinchem

Postadres

Postbus 249
7000 AE Doetinchem 

Remko Brinkhuis, centrummanager
M: +31(0)6 46 135 400
E: r.brinkhuis@playingforsuccess.nl


Go to top